Waarom is sponsoring belangrijk?

Wij zijn een niet gesubsidieerde VZW. Zonder sponsoring kunnen wij onze gezinnen niet ondersteunen. Ons jaarlijks budget is aanzienlijk. Ongeveer de helft van het budget wordt besteed aan tussenkomsten voor medische kosten, en de andere helft investeren we in activiteiten voor de gezinnen en gezinsvakanties. Een klein percentage (<5%) dekt werkingskosten (administratie, verzekeringen, telefonie, …).

Waarom VZW Kleine Prins?

Onze werking is volledig op vrijwilligers gestoeld, die zich belangeloos inzetten voor een doelgroep die alle steun kan gebruiken. Het is erg concreet en raakt gezinnen direct in onze gemeenschap. Bovendien zetten onze gezinnen zich op hun beurt belangeloos in om jouw evenement ten voordele van Kleine Prins te ondersteunen. Zo werken Kleine Prins vrijwilligers mee op de jaarlijkse Fiets- en Wandeldag van de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) afdeling Limburg, op de Wormstrong triathlon in Genk, en op de facteurkeskoers in Dilsen-Stokkem.

Welke vormen kan steun aannemen?

Je organiseert een activiteit waarvan de opbrengst voor een goed doel bestemd is: Kleine Prins kan dat goede doel zijn. Uiteraard worden wij hierover graag voorafgaand ingelicht, omdat onze naam dan ook aan jouw activiteit wordt gelinkt. Indien wenselijk kunnen wij met vrijwilligers je project ondersteunen. Je bedrijf zoekt één of meerdere goede doelen om binnen haar maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen: Kleine Prins kan een partner zijn. Ook hier gaan wij graag in overleg wat de plannen zijn en hoe wij kunnen steunen. Kleine Prins voorstellen aan de medewerkers bvb, of andere vormen van samenwerking. Kleine Prins kan de nodige documenten borgen om dit fiscaal-administratief correct te laten verlopen. Je bent een particulier en wil graag een gift schenken: Kleine Prins is erkend om fiscale attesten uit te reiken aan schenkers vanaf 40,- euro per jaar. Je wil graag meewerken: neem aub contact (

Fiscale aftrekbare giften

Stortingen vanaf 40 euro met fiscaal attest op rekening “Kleine Prins” : BE 67 0012-5745-8587

Bedrijfssponsorship

In 2015 en 2016 hebben de volgende bedrijven of organisaties Kleine Prins gesteund:

Autocar Neyens  
Jacobs Transport  
Burocad  
Chocolade Bart  
Ie-net verenigt alle ingenieurs  
De Krater  
UCLL  
Despodo  
Kom op tegen Kanker  
KRC Genk  
Leonidas Overpelt  
Landal Vakantieparken  
Limburg.net  
Offitel  
Medtronic  
Stad Bilzen  
Rettig Belgium  
The printroom  
The Pink Amaryllissen vzw  
Vlaamse Ingenieurskamer afdeling Limburg  
Wara  
Wormstrong  
BIOTERRA NV maakt deel uit van Group De Cloedt  
   

De volgende serviceclubs hebben Kleine Prins gesteund: Ronde Tafel, Ladies Circle, Spiegelven, Interact, Innerwheel, Rotaract, Vitsers Ook de vele mensen die ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, feest, pensionering, overlijden……. hun genodigden gevraagd hebben een schenking te doen aan VZW Kleine Prins.  

Vrijwilligers

Mensen die belangstelling hebben om met ons mee te werken, kunnen altijd contact opnemen : link naar Contact

Bedrijfssponsorship ter ondersteuning van 40 jaar Kleine Prins