Samen met andere organisaties

Kleine Prins is er voor onze gezinnen. Maar wij zijn niet alleen. Wij werken nauw samen met andere vrijwilligers- en overheidsorganisaties die initiatieven ontplooien om onze gezinnen te ondersteunen. De sociale dienst en de afdeling kinderhemato-oncologie van UZ Leuven zijn sterke partners met wie wij nauw overleggen hoe we hen kunnen helpen om onze gezinnen maximaal te ondersteunen. Met VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker) en VPP (Vlaams Patiënten Platform) werken we samen om de belangen van onze gezinnen te vertegenwoordigen. Met Bednet hebben we al enkele bedlegerige patiënten kunnen helpen om toch de lessen op school te kunnen blijven volgen via het internet. Ons Steentje en ‘t Toverstafje zijn jonge dynamische vzw’s die in respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen erg actief zijn. Kleine Prins wil het warm water niet uitvinden; wij willen vooral ervoor zorgen dat de hulpvormen die reeds bestaan ook effectief tot bij onze gezinnen geraken. Onze toegevoegde waarde is dat wij een band opbouwen met de gezinnen in hun thuisomgeving. Die vertrouwensrelatie opent de deur voor een brede waaier aan hulp en steun, die erg complementair is aan de medische zorgen. 

cliniclowns

bednet

VLK_banner

uzl_logo2

onssteentje

logo-tover-qels4

logo

socmut-logo-322

e6d71d36-30d9-4ac7-845a-c22e7cf60929_LOGO_LARGE

vzw TUKI

Leave a Reply

*